‍    Wijken


‍    De gemeente Utrecht onderscheidt bestuurlijk 10 wijken. Deze zijn te vergelijken met stadsdelen in andere steden. De Utrechtse wijken zijn onderverdeeld in subwijken en deze op hun beurt in buurten. Elke wijk kent een wijkbureau of een wijkservicecentrum.


‍    Elke wijk heeft een raadscommissie voor de wijk, samengesteld uit gemeenteraadsleden of hun plaatsvervangers en elke wijk heeft ook een aparte wijkwethouder. Daarnaast bestaat er sinds 2002 een wijkraad, die een adviserende rol heeft en bestaat uit bewoners van de desbetreffende wijk. De Utrechtse wijken (wijkindeling sinds 2001) zijn:

1: Binnenstad 

2: Oost 

3: Leidsche Rijn 

4: West 

5: Overvecht 

6: Zuid 

7: Noordoost 

8: Zuidwest 

‍                                                 9: Noordwest 

‍                                                 10: Vleuten-De Meern 


‍    De komende maanden willen we op deze site zo veel mogelijk in kaart gaan brengen welke anders georganiseerde sportaanbieders er zijn. Per wijk. Stedelijk en overzichtelijk in kaart gebracht.