‍    Urban Sports zijn sporten in de wijk die het straatbeeld kenmerken.


‍    Bekende vormen die al jaren het straatbeeld beheersen zijn bijvoorbeeld skaten, freerunning, straatvoetbal en -basketbal. Maar ook andere Urban Sports winnen snel aan terrein, zoals calistehnics, bootcamp, obstacle run en urbandance. 


‍    Urban Sports vormen een onderdeel van Urban Culture, waaronder we grootstedelijke cultuur verstaan. Het kan worden gedefinieerd als de wijze waarop mensen over zichzelf denken en zichzelf aan de wereld presenteren. De Encyclopedia Britannica definieert Urban Culture als 'alle gedragspatronen van stedelijke verschijningsvormen en stedelijke gebieden, zowel in het verleden als in het heden'.