‍    Is er voldoende aandacht voor de onderbelichte doelgroep meisjes in de wijk? Zijn er genoeg mogelijkheden tot het gewenste beweeggedrag in de openbare ruimte voor de meisjes?

‍    De doelgroep meisjes voldoen minder vaak aan de beweeg- en fitnorm en is minder fysiek actief in vergelijking met jongens. Rond de puberteit neemt de activiteit bij meisjes dan ook sterker af in vergelijking met jongens en dat zien we terugkomen in de uitval van meisjes bij sportverenigingen. De gemeente Utrecht wil meiden meer laten bewegen (‘bouwen aan een gezonde toekomst’) en met name adolescente meisjes met een niet westerse etniciteit.


‍    De openbare ruimte biedt een mogelijkheid tot het gewenste beweeggedrag. Multifunctionele sport- en speelplekken in de openbare ruimte vergroten immers de kans dat kinderen en jongeren meer gaan bewegen maar de doelgroep meisjes maakt weinig tot geen gebruik van die ontmoetingsplekken als een Cruyff Court of voetbalveldjes.


‍    Uit vooronderzoek komt naar voren dat meisjes minder gebruik maken van de openbare ruimte dan jongens zijn met voornaamste redenen: een lager zelfbeeld dan jongens, zich vaker onveilig voelen en de aanwezigheid van jonge mannen.


‍    Benoemde voordelen om te bewegen in de openbare ruimte zijn: geen controle van ouders, gratis, eigen tijd, gemak, afstand van huis en plezier. Urban Sports (een verzamelnaam voor sporten die op straat, ongeorganiseerd, beoefend worden) sluiten aan op de benoemde voordelen van de meisjes om in de eigen wijk te bewegen. Het is een laagdrempelige en kosteloze vorm van sporten in de buitenlucht.


‍    Urbansports Utrecht wil zich inzetten voor de doelgroep meisjes en de openbare ruimte. Welke mogelijkheden zijn er? Wat willen de meisjes zelf? Met elkaar het gesprek aan gaan en op zoek naar mogelijkheden tot vernieuwend beweegaanbod anno 2021!