‍    Utrecht groeit, de stad is ongekend populair. Meer inwoners, meer kantoren, meer huizen, meer verkeer. De roep om groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit klinkt bij elk Utrechts bouwplan en in bestaande wijken. We fietsen veel, zeker, en dat betekent vanzelfsprekend bewegen. Maar blijven we elkaar letterlijk in de ogen zien? Waar blijft ruimte voor ontmoeten en gezondheid? Hoe verbinden we oud en nieuw?


‍    Sport is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Sport heeft namelijk impact en grote (maatschappelijke)waarde. De samenleving verandert echter sterk en in steeds hoger tempo. De wereld van sport verandert, organisaties in en om de sport veranderen en al deze veranderingen zijn van grote invloed op de manier waarop de jeugd sport beoefent en beleeft. Zo ook de upcoming sport, namelijk alle Urban Sports!


‍    Op deze site willen we alle informatie in kaart( gaan) brengen van alles m.b.t. Urban Sports in Utrecht. Wat zijn Urban Sports, wat hebben we allemaal in Utrecht aan Urban Sports en wat is de rol van Urban Sports in de toekomst?


‍    Maar óók: wat is er nog niet en hoe kunnen we dit realiseren? Is er voldoende aandacht voor de anders georganiseerde sporten in de stad Utrecht? Welke (financiële) middelen stelt de gemeente beschikbaar voor de anders georganiseerde sporten? Of zijn er andere middelen nodig?