1. Wij zijn actief in de volgende wijken in de stad Utrecht
2. Wij bieden            uur per week sport- en beweegactiviteiten aan

3. Onze onderneming is een                                                   (rechtsvorm)

4. Bij ons sporten wekelijks            personen

5. Wij maken                            gebruik van subsidiemogelijkheden zoals de BSC 

‍    regeling


We willen graag in kaart brengen waaraan ZZPers/freelancers, werkzaam in de sport, behoefte hebben NA corona.

6. Ik heb, op een schaal van 1 tot 10, zorgen bij het opstarten na de lockdown

‍    (1 staat voor geen zorgen, 10 voor extreme zorgen)

7. Ik heb om de activiteiten toch weer op te kunnen starten het volgende nodig

‍    (denk aan promotie, financiële ondersteuning, extra mankracht, locatie-

‍    kosten etc)
8. Tijdens de opstartmaanden NA corona denk ik ter ondersteuning om als sportaanbieder maandelijks mijn sport- en beweegactiviteiten te blijven aanbieden het volgende budget nodig te hebben 

9. Ik denk als sportaanbieder de opstart als volgt aan te gaan pakken