‍    We wennen langzaam aan de anderhalvemeter-samenleving. Een samenleving waar sportaanbieders keihard werken aan het vasthouden van hun leden. Een samenleving waar sportscholen stoeien met ventilatiesystemen (en alle andere te volgen richtlijnen). En een samenleving waarin we steeds vaker en meer gebruik maken van bewegen in de buitenlucht. Een ding is duidelijk inmiddels: het virus houdt een ieder, ook in de sport, bezig en vereist creativiteit om te kunnen overleven.Fitte, actieve levensstijl

‍    Dachten we eerst dat we op enig moment de knop om konden zetten en alles weer werd zoals het was, dan weten we nu beter. Het virus is onder ons en is voorlopig nog niet weg te denken.


‍    Tegelijkertijd komt door dit virus het belang van een gezonde, fitte en actieve levensstijl naar boven. Nooit vaker is er aandacht geweest voor dit onderwerp. Zelfs de Britse premier Boris Johnson deelt openlijk zijn (over)gewicht, roept op tot bewegen en bewustwording en spendeert miljarden aan extra loop- en fietsvoorzieningen. Juist omdat vele coronapatiënten met (zwaar) overgewicht de afdelingen intensive care in de ziekenhuizen de afgelopen maanden bezet hielden.Sport in openbare ruimte

‍    Meer dan ooit zien we het belang van de openbare ruimte, een plek waar buiten gesport kan worden volgens alle richtlijnen. Fantastisch om al die sportende mensen te zien ploegen en zweten in hun eigen wijk. Ook al zouden we het virus morgen triomfantelijk kunnen uitzwaaien, dan nog kijkt die werkelijkheid ons recht en dreigend aan. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden tot bewegen in de openbare ruimte van onze stad?  Is het niet eens tijd om echt wat te doen aan betere stoepen, wandel- en fietspaden? Aan de groeiende urbansports-behoefte onder jongeren. Aan vernieuwend beweegaanbod voor iedereen, anno 2021. Gaan we hier iets aan doen? Of halen we de schouders op?Economische schade

‍    We beginnen inmiddels ook te zien hoe groot de economische schade voor de sport- en beweegaanbieders is sinds corona ons leven volledig op de kop zette.  Een sector waar heel veel Utrechtse mensen hun brood verdienen, waar veel freelancers ineens thuis zitten zonder werk. En waarin sportclubs, vaak afhankelijk van vrijwilligers, ineens aan allerlei corona-regels dienen te voldoen.

Hoe vangen we dat op? Het overzichtelijk in kaart brengen van de economische schade is belangrijk. Maar het vervolg, daadwerkelijk de sportaanbieders ondersteunen, is nog belangrijker. Waar hebben die sportaanbieders precies behoefte aan? Kan de gemeente financiële ondersteuning bieden bovenop het landelijk steunpakket? Of is dat niet nodig en kan het efficiënter?


‍    Ga het gesprek aan, kijk naar mogelijkheden tot samenwerken om de gezamenlijke slag te kunnen maken naar een vitale stad. Een stad waar oog is voor traditionele sportaanbieders maar ook voor de groeiende groep ondernemers in de 'anders georganiseerde' sport. Nu maar ook zeker NA de corona crisis.Onderwijs en sport samenbrengen

‍    Het onderwijs biedt een mogelijkheid tot het ondersteunen van die 'anders georganiseerde' sportaanbieders. Wanneer het onderwijs het gezamenlijk belang deelt voor een actieve, fitte en gezonde levensstijl liggen er vele kansen. En dan niet alleen het basisonderwijs. Daar hebben kinderen immers al gymlessen, naschoolse cursussen etcetera. Maar het gaat juist over het middelbaar en hoger onderwijs. Bied beweeglessen aan, gegeven door de sportaanbieders uit de wijk. Kijk samen naar sportevents. Geef lessen op de (sport)club (meteen extra inkomsten voor de nu toch al zwaar getroffen sportaanbieders!). Of misschien wel in de pauze een half uurtje kickboksen in de aula van de school? Sportaanbieders hebben de ruimte(s) overdag vaak onbezet, maak hier gebruik van.


‍    Bezuinig niet de beweeglessen weg, voor theorielessen, maar maak juist nu ruimte voor deze groep jongeren en hun levensstijl. Maak het een vast onderdeel in het curriculum. Ongeacht opleiding en niveau.


‍    Mogelijkheden genoeg om onderwijs en sport (meer) samen te brengen. Sla de handen ineen, stedelijk. Neem concrete stappen om het onderwijs te koppelen aan de sport. Niet ieder voor zich, maar samen. Echt samen!


‍    Aan zulke plannen moeten heel veel mensen een boterham kunnen verdienen. Anders dan nu misschien, maar wat is daar tegen? Er ontstaat een tekort aan vrijwilligers in de sport en er is behoefte aan gedegen, gepast en professioneel sport- en beweegaanbod. Freelance sportdocenten met hart voor de sport zijn de aangewezen personen! De vraag naar ondernemers in de sport dient zich aan, maak hier gebruik van.


‍    Kan Utrecht dat?